بنزین در محل

ارائه ی سوخت رسانی در مکان انتخابی کاربرتوسط موتورهای مختص حمل بنزین اسرع وقت وبا قابلیت تعیین وقت قبلی و ساعت خدمات رسانی از ساعت 8 الی 20 می باشد

جهت استفاده از این خدمات اقدام فرمائید.

بازدید : 784 نفر