کارواش در محل

ارائه ی کلیه ی خدمات شستشو و نظافت خودرو بدون آب ( نانو) در مکان انتخاب شده توسط کاربر با تعیین وقت قبلی و ساعت خدمات رسانی 8 الی 20 میباشد.

 

بازدید : 162 نفر