روش های ارسال کالا

تحویل حضوری
لطفا بعد از هماهنگی با بخش ارسال مرسوله برای دریافت کالا حضور بعمل آورید


پیک تهران - فوری
هزینه ارسال کالا بعهده مشتری بوده و زمان تقریبی آن 24ساعت می باشد


پست بروزکالا
هزینه تقریبا9500الی 12000تومان
زمان تقریبی بر اساس محدوده جغرافیایی بین24 الی 48 ساعت می باشد


تیپاکس
پس کرایه طبق تعرفه تیپاکس زمان تقریبی سفارش بر اساس محدوده جغرافیایی بین 24 الی72 ساعت می باشد


پایانه
توسط پایانه اتوبوس رانی زمان تقریبی 12 الی 24 ساعت می باشد هزینه تقریبا 14000تومان


باربری
زمان تقریبی باتوجه به محدوده جغرافیایی متغیر است هزینه دریافتی برای تحویل بعهده باربری می باشد


فرودگاه پست هوایی
زمان تقریبی با توجه به محدوده جغرافیایی متغیر است و هزینه آن تقریبی بوده ونسبت به وزن مرسوله محاسبه و صرفاتحویل فرودگاه شده و به آدرس منزل ارسال نمی گردد


پست ویژه تهران
زمان تقریبی آن حداقل 24 الی 48 ساعت می باشد تحویل 24 ساعت پس از ارسال از انبار فروشگاه بین ساعت 12 الی 14 می باشد هزینه تقریبا 9000 تومان

 

 

 

 

بازدید : 930 نفر